ข่าวสารกิฟฟารีน

กิฟฟารีนคลีนิค

กิฟฟารีนคลีนิคกิฟฟารีนคลินิกเป็นสถานที่ที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อันทันสมัยและเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุด ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านพร้อมที่จะให้การดูแลผิวหน้าและรูปร่างของท่านอย่างดีที่สุด กิฟฟารีนคลินิกตั้งอยู่กลางใจเมืองกรุงเทพภายใต้การตกแต่งที่สวยงามและสะดวกสบายเป็นกันเอง เครื่องมือทางการแพทย์ทุกเครื่องได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกาและ CE จากยุโรป ด้วยศิลปะแห่งการดูแลรักษาความงามผนวกกับบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยท่านสามารถวางใจได้ว่าจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด กิฟฟารีนคลินิก สวยอย่างที่คุณอยากเป็น กิฟฟารีนคลินิก เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ 11:00 - 20:00 เสาร์ - อาทิตย์ 9:00 - 18:00

ลักษณะของธุรกิจขายตรงแอบแฝงแชร์ลูกโซ่

ลักษณะของธุรกิจขายตรงแอบแฝงแชร์ลูกโซ่ธุรกิจประเภทนี้มีวิวัฒนาการมาจากแชร์ลูกโซ่ เพียงแต่ได้เปลี่ยนวิธีการและรูปแบบในการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยการนำเอาสินค้าและบริการมาใช้บังหน้า มีการโฆษณาชวนเชื่อแอบอ้างบุคคลสำคัญเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและอวดอ้างสรรพคุณสินค้าจนเกินจริง เพื่อดึงดูดความสนใจและทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่จะเน้นการหาสมาชิกเข้าร่วมเครือข่ายเป็นหลัก ไม่เน้นการขายสินค้า สินค้าส่วนใหญ่ที่นำมาขายตรงได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เครื่องประดับ และหลักสูตรการเรียน การสอนต่างๆ กลุ่มเป้าหมายที่ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ มักเป็น ผู้มีรายได้ปานกลาง หรือนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางานทำ ผู้ประกอบการจะใช้วิธีการลงประกาศ ทางหนังสือพิมพ์รับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ แต่แท้จริงแล้วเมื่อมีใครหลงเข้าไป ผู้ประกอบการ จะชักชวนให้สมัครเป็นสมาชิกเพื่อทำธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่ตามเงื่อนไขที่กำหนดอ่านต่อ..

ลักษณะของธุรกิจธุรกิจแชร์ลูกโซ่

ลักษณะของธุรกิจธุรกิจแชร์ลูกโซ่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ เป็นการระดมทุนจากประชาชนรูปแบบหนึ่งที่แพร่หลายและขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการมักอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาสั้นๆ เช่น ซื้อขายน้ำมัน ( แชร์ชม้อย ) ซื้อขายที่ดินราคาถูก ( แชร์เสมาฟ้าคราม ) และแชร์นากหญ้า เป็นต้น ลักษณะของผู้ประกอบการ มีทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลโดยจะเริ่มจากการโฆษณาชักชวนประชาชนให้มาร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง และอ้างว่าจะจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนให้ในอัตราที่สูง ผู้ที่สนใจจะร่วมลงทุนต้องจ่ายเงินลงทุนสูง โดยจะมีอัตราผลประโยชน์เป็นสัดส่วน และจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนเมื่อหาสมาชิกมาเข้าร่วมลงทุนต่อกันไป

ลักษณะของธุรกิจขายตรง

ธุรกิจขายตรง เป็นระบบการขายรูปแบบหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจทำตลาดสินค้าหรือบริการ โดยมีการทำ สัญญามอบหมายให้ตัวแทนขายตรงหรือผู้จำ หน่ายอิสระนำ สินค้าหรือบริการไปเสนอขายต่อผู้บริโภค ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภค หรือสถานที่อื่นที่มิใช่สถานที่ ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ ทั้งนี้ตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระจะมีรายได้ตามแผนการจ่าย ผลตอบแทนที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงกำหนดไว้ โดยทั่วไปในระบบธุรกิจขายตรง ผู้ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะมีรายได้ 2 ทาง คือ รายได้ จากการจำหน่ายปลีก และรายได้จากการบริหารทีม ซึ่งการบริหารทีมคือการสร้างทีมงานที่ประกอบด้วยการชักชวนผู้อื่นเข้ามาร่วมในสายงานและสนับสนุนให้สามารถทำ งานได้โดยแต่ละบริษัทจะมีแผนการจ่ายผลตอบแทน (แผนการตลาด) ที่กำ หนดรูปแบบและวิธีการคิดคำนวณโดยอาจมีได้ในหลายลักษณะ แต่วิธีคิดคำนวณจะต้องเป็นการคิดคำนวณที่มาจากยอดจำหน่ายสินค้าเป็นหลักและต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และที่สำคัญห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจขายตรงก่อนได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545อ่านต่อ..

เปรียบเทียบขายตรงกับแชร์ลูกโซ่

ธุรกิจขายตรงที่ถูกต้อง ระบบปิระมิด
1. ค่าธรรมเนียมในการสมัครต่ำ เงินค่าสมัครจ่ายเพื่อคู่มือความรู้ เอกสรฝึกอบรม และสินค้าตัวอย่างเท่านั้น 1. ค่าธรรมเนียมจากการสมัครสูง ผู้สมัครจะถูกหลอกให้จ่ายค่าฝึกอบรมและซื้อสินค้าเกินความต้องการ ผลกำไรของระบบปิระมิดส่วนใหญ่จะมาจากการับสมัครสมาชิก
2. จำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดที่มีคุณภาพสูง มียอดขายมาจาก การจำหน่ายสินค้าได้ซ้ำอีกเรื่อย ๆ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทจะทุ่มเทเงินจำนวนมาเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาคุณภาพสินค้า 2. ไม่สนใจที่จะจำหน่ายสินค้าคุณภาพ สินค้าส่วนใหญ่จะมีคุณภาพต่ำและได้ผลกำไรสูง รายได้จะมาจากการรับสมัครสมาชิกใหม่ซึ่งจะถูกบังคับให้ซื้อสินค้าที่มีราคาสุงเป็นจำนวนมาก
3.รับประกันคุณภาพความพอใจของสินค้าโดยการคืนเงิน ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากับบริษัทได้เมื่อต้องการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 3. ไม่มีนโยบายรับซื้อสินค้ากลับคืน เพราะนโยบายนี้จะทำให้ระบบปิระมิดล้มได้
4.ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจระยะยาว สิ่งนี้สำคัญมากเพราะบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ขายซึ่งเป็นผู้ที่ดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง 4. ร่ำรวยในเวลาอันรวดเร็ว (Get-rich-quick scheme) ผู้เข้าร่วมจำนวนมากที่ฐานของปิระมิดจะเป็นผู้จ่ายเงินให้แก่คนไม่กี่คนที่อยู่ในระดับจุดยอดของปิระมิด ซึ่งธุรกิจรูปแบบนี้ไม่สามารถอยู่ได้ยาวนาน
5.การจ่ายผลตอบแทน รายได้และตำแหน่ง จะขึ้นอยู่กับการทำงาน ของผู้ขาย นั่นหมายถึงรายได้จะมาจากยอดขายที่ขายสินค้าได้ 5.ตำแหน่งในระบบสามารถซื้อได้
6.การก่อตั้งธุรกิจขึ้นอยู่กับการขายสินค้าคุณภาพ ซึ่งคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ผู้ขายจะให้ความสนใจในการขายตลาดให้กว้างออกไป 6.ระบบนี้ไม่เน้นการขายสินค้าให้กับผู้บริโภค แต่ผลกำไรจะมาจากสมาชิกที่สมัครใหม่ ซึ่งพวกเขาจะต้องซื้อสินค้าเก็บตุน ไม่ใช่เพราะสินค้ามีประโยชน์หรือมีราคาดี แต่ถูกบังคับให้ซื้อตามระบบ สมาชิกใหม่จะรับภาระกับสินค้าที่ตนขายไม่ได้ และเมื่อระบบปิระมิดนี้ล้ม พวกเขาจะไม่ได้รับเงินลงทุนกลับคืนเลย
7.มีผู้ขายอิสระที่อาศัยการขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ 7.ฉ้อฉลหลอกลวงคนให้เข้ามาในระบบ
8.มีกฏระบเบียบที่เข้่างวดในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะมีข้อห้ามมิให้ ผู้ขายเก็บตุนสินค้า 8.ผู้เข้าร่วมจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการสมัครที่สูงหรือจ่ายค่าสินค้าที่ถูกบังคับให้ซื้อในตอนที่สมัคร
9.ผู้ขายจะเน้นการขายสินค้าและบริการ 9.ในระบบนี้จะเน้นการรับสมัครสมาชิกใหม่เป็นหลัก และบังคับให้ซื้อสินค้าเมื่อเริ่มสมัคร แต่ไม่สนใจการขายสินค้าจริงๆ หรือบริการหลังการขาย
10. ธุรกิจต้องถูกต้องตามกฏหมายและเป็นการขายสินค้าอีก รูปแบบหนึ่งที่นอกเหนือจากการขายตามห้าง ซึ่งผู้บริโภค นักขายตรงและบริษัทขายตรงก็ได้รับการคุ้มครองจากฏหมาย 10.เป็นระบบที่ผิดกฏหมายในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และหลายประเทศที่พัฒนาแล้วในเอเชีย

บริษัทกิฟฟารีน ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบ 2 รายการ

1. ปรับยอดโอนเงินรายได้ผ่าน SCB ขั้นต่ำ จากเดิม 500 บาท เปลี่ยนเป็น 1,000 บาท
เนื่องจากการรับเงินปันผล และรายได้อื่นๆ ในธุรกิจกิฟฟารีนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ระบบ SCB ที่มียอดเริ่มต้น 5,000 บาทนั้น หลังจากมีการรับเงินรายได้ผ่าน SCB แล้ว ในบางกรณี เช่น ปิดยอดรอบ 2 มีรายได้เพิ่มขึ้น หากรายได้ไม่ถึงยอดขั้นต่ำ (เดิม 500 บาท เปลี่ยนเป็น 1,000 บาท) จะไม่มีการโอนผ่านธนาคารให้ แต่จะให้รับเป็นเงินสด ณ ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนที่ท่านใช้บริการ
2. การรักษายอดเพื่อรับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
มีการเปลี่ยนแปลง คือ จากเดิมมียอดซื้อสินค้า 400 PV เปลี่ยนเป็น 500 PV เพื่อรักษายอดรับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเฉพาะผู้สมัครหลัก และเดิม 800 PV เปลี่ยนเป็น 1,000 PV สำหรับการรักษายอด เพื่อรับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุทั้งผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วม การเปลี่ยนแปลงยอดซื้อสินค้าใช้นี้ สืบเนื่องจากเบี้ยประกันอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี

ทั้งนี้ จะมีผลเริ่มใช้ในรอบจำหน่ายกุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป

กิฟฟารีนได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา แนวทางการดำเนินการผู้ประกอบธุรกิจขายตรง

กิฟฟารีนได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา แนวทางการดำเนินการผู้ประกอบธุรกิจขายตรงคุณเอกกมล บุญญาภิสันท์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบใบสำคัญการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงโดยมี ดร. ไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ภายในงานได้มีการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจขายตรง เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริม อ่านต่อ..

กิฟฟารีน เนรมิต 17 ปีสุดอลังการ มอบความสุขชั่วนิรันดร์ ตอกย้ำเอ็มแอลเอ็มสัญชาติไทย อันดับ 1

กิฟฟารีนกิฟฟารีน ผู้นำธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ความงามสัญชาติไทย จัดงานฉลองครบรอบ 17 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้งาน (17•17•17•57000 The Wonder of Happiness กิฟฟารีนสร้างความสุขชั่วนิรันดร์) เนรมิตดินแดนแห่งความสุขต้อนรับนักธุรกิจกิฟฟารีนกว่า 18,000 คน โดยใช้คอนเซพท์ของงานในธีมเทพนิยาย ร่วมเชิดชูเกียรติผู้บริหารระดับสูง และได้เปิดตัวนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพและความงามกว่า 10 รายการ
สมัครกิฟฟารีน
สมัครกิฟฟารีน

ธุรกิจกิฟฟารีน

ธุรกิจส่วนตัวที่น่าลงทุน

กิฟฟารีนน่าลงทุนอย่างไรธุรกิจที่ได้รับเงินปันผลกลับคืนเป็นจำนวนสูงสุดถึง 45-50%

แนะนำการสร้างรายได้จากกิฟฟารีน

แนะนำการสร้างรายได้บริการให้คำปรึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกิฟฟารีน

วิธีสั่งซื้อผลิตผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน

วิธีสั่งซื้อผลิตผลิตภัณฑ์ สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ศูนย์กิฟฟารีนทั่วประเทศ

Gifwinner Facebook