ข่าวสารกิฟฟารีน

กิฟฟารีนเมียนมาร์ได้มีการจัดอบรมนักธุรกิจ หลักสูตร A Road to Millionaire

กิฟฟารีนเมียนมาร์ได้มีการจัดอบรมนักธุรกิจ หลักสูตร A Road to Millionaire
ระหว่‹างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558 กิฟฟารีนเมียนมาร์ ได้Œจัดอบรมนักธุรกิจหลักสูตร A Road to Millionaire ที่โรงแรม Orchid Hotel Yangon โดยไดŒ้รับเกียรติจากวิทยากรมากความ สามารถจากกิฟฟารีนประเทศไทย 2 ท่‹านคือ คุณพุฒิพงษ์ เกตุแกŒ้ว เเละคุณทวีป ทองเขียว มาเป็šนผู้ฝึƒกอบรม โดยมีนักธุรกิจเขŒาร‹วมประมาณ 100 ท‹าน การอบรมเต็มไปด้Œวยสาระ เเละความรู้Œในการเริ่มต้Œน ธุรกิจกิฟฟารีนเเบบง‹ายๆ ที่ทำไดŒ้จริง สามารถประสบความสำเร็จได้Œในระยะเวลาอันสั้น และสมาชิกได้มีส‹วนร‹วมกับกิจกรรม และ เกมส์ที่วิทยากรไดŒจัดขึ้น ทำใหŒ้มีบรรยากาศที่ผ่‹อนคลาย และสนุกสนาน นอกจากนี้ยังไดŒ้มีพิธีการประดับเข็มให้Œกับสมาชิกที่ไดŒ้ขึ้นตำแหน่‹งใหม่‹ในวันสุดทŒ้าย ของการอบรมอีกดŒวย

กิฟฟารีนร่วมแสดงความยินดีในโอกาศ ครบรอบ 51 ปี

กิฟฟารีนร่วมแสดงความยินดีในโอกาศ ครบรอบ 51 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์พร้อมมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิแสง-ไซืที เหตระกูล
พญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมเด้วย คุณพงศ์พสุ อุณาพรหม ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาด คุณเอกกมล บุญญาภิสันท์ ผู้จัดการฝ่าย พัฒนาการตลาด และคุรสรัญญา สาระสุทธิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท กิฟาฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาศครบรอบ 51 ปี หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ พร้อมมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผลแพร่ความรู้แก่นักเรียน นึกศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกอบกิจกรรมสาธรณะประโยช์กับองค์กรการกุศล และหน่วยงานของทางราชการในกิจกรรมต่างๆ โดยมี คุณประชา เหตระกูล บรรณาธิการบริหาร พร้อมเด้วยคุณประพิณ รุจิรวงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายโฆษราหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ให้เกียรติรับมอบ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริหารสมาชิกกิฟฟารีน

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริหารสมาชิกกิฟฟารีน

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริหารสมาชิกกิฟฟารีน (ผู้ที่ได้รับเงินปันผล 5,000 บาทขึ้นไป
และได้รับเงินปันผลไม่น้อยกว่า 1,000 บาทแต่ละครั้ง) โดยสามารถรับเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยอีก 1 ธนาคาร
โดยมีสิทธิพิเศษ ดังนี้อ่านต่อ..

สาระน่ารู้กับ กิฟฟารีน เกี่ยวกับถั่งเช่า

สาระน่ารู้กับ กิฟฟารีน เกี่ยวกับถั่งเช่า
วันนี้ทีมวิจัย กิฟฟารีน ขอเสนอถั่งเช่า (Chong Cao) หรือที่รู้จักกันว่า  ไวอากร้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย  ถือว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงของชาวเอเชียด้วยคุณสมบัติที่ให้ผลเรื่อง  การเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอันมีชื่อเสียงโด่งดัง  อาจเรียกในชื่ออื่นได้อีกว่า  “ ตังถั่งเช่า ”  หรือ  “ ตังถั่งแห่เช่า ”

จากข้อมูลที่ทางทีมวิจัย กิฟฟารีน ค้นคว้า ได้ข้อมูลเพิ่มเติม ว่าถั่งเช่า  หรือ  เห็ดถั่งเช่า  ประกอบด้วย  2  ส่วนคือ  ส่วนที่เป็นตัวหนอนของผีเสื้อค้างคาวที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า  Hepialus  armoricanus Oberthiir  และส่วนที่เป็นเห็ดซึ่งอยู่บนตัวหนอนที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า  Cordyceps  sinensis  (Berk) Sacc.  โดยสปอร์ของเห็ดเจริญเป็นเส้นใยบนตัวอ่อนของหนอนผีเสื้อค้าวคาวที่กำลังจำศีลอยู่ใต้ดินในฤดูหนาว  อาศัยสารอาหารและแร่ธาตุจากตัวหนอน  เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิเห็ดจะเจริญงอกออกมาจากส่วนหัวของตัวหนอนที่ตายซาก  มีลักษณะคล้ายกับต้นหญ้าที่งอกขึ้นมาหนึ่งต้น  จากลักษณะดังกล่าวทำให้ชาวจีนเรียกถั่งเช่าว่า  Chong  Cao  (worm-grass)  ซึ่งหมายถึงหญ้าหนอน  โดยเป็นคำเรียกสั้นๆ  ของคำว่า  dong  chong  xia  cao  ในขณะที่ชาวทิเบต  เรียกว่า  yartsa  gunbu  (summer-grass)  หมายถึง  ฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าอ่านต่อ..

กิฟฟารีน ก้าวไกลสู่สากล

กิฟฟารีน ก้าวไกลสู่สากล
กิฟฟารีน มุ่งมั่นให้ความสำคัญในการขยายตลาดต่างประเทศ จนประสบความสำเร็จอย่างงดงามด้วยความร่วมมืออันดีเยี่ยมจากคู่ค้าในต่างประเทศ กว่า 40 ประเทศทั่วโลก ในทุกภูมิภาค ภายใต้ความมั่นใจของผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ทำให้ กิฟฟารีน เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยอดขายและความแข็งแกร่ง โดยแบรนด์ กิฟฟารีน เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสูงอ่านต่อ..

กิฟฟารีน จัดการแข่งขัน Fantastic Turkey Awards

กิฟฟารีน จัดการแข่งขัน Fantastic Turkey Awards
ระยะเวลาการแข่งขัน : 8 รอบจำหน่าย เริ่มรอบจำหน่าย  กุมภาพันธ์ – กันยายน  2558 (ปิดยอดรอบแรก วันที่ 5 ตุลาคม 2558) กิจกรรมการท่องเที่ยวตุรกีกับ กิฟฟารีน
  • ล่องเรือผ่านช่องแคบบอสฟอรัสพรมแดนธรรมชาติอันชื่อระดับโลก
  • เยี่ยมชมพระราชวังทอปกาปี  ยลความงานของสุเหร่าสีฟ้าที่งดงาม Blue Mosque
  • เยี่ยมชมสุเหร่าแดง  St.Sophia Museum
  • ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด Grand Bazaar
  • พบกับความตระการตากับความวิจิตรงดงามของพระราชวัง Dolmabahce Palace
  • ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน
อ่านต่อ..

Giffarine International กิฟฟารีน อินเตอร์เนชั่นแนล 5 ปีแห่งความประทับใจ

Giffarine  International กิฟฟารีน  อินเตอร์เนชั่นแนล  5 ปีแห่งความประทับใจ
สวัสดีผู้อ่านที่รักทุกท่านค่ะ  เป็นอย่างไรกันบ้างคะ  ผ่านพ้นช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่มาแล้วสนุกสนานและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขกันทุกท่านเลยนะคะ  หลังจากทีมงานต่างประเทศได้เล่าถึง AEC  มาตลอด 1 ปีที่ผ่านมา  ทั้งเรื่องราวความน่าสนใจของแต่ละประเทศ  และกิฟฟารีนในประเทศต่างๆ  สำหรับฉบับนี้คอลัมน์ AEC เราได้ประมวลภาพความน่าสนใจของ GIFFARINE INTERNATIONAL ตลอด 5 ปีที่เราอยู่ใน AEC มาฝากทุกท่านค่ะอ่านต่อ..

เหตุผลดีๆที่ทำให้คุณตัดสินใจว่าทำไมถึงเลือก กิฟฟารีน Giffarine online

เหตุผลดีๆที่ทำให้คุณตัดสินใจว่าทำไมถึงเลือก กิฟฟารีน Giffarine online
1. คุณจะได้เป็นเจ้าของเฟรนไชด์ กิฟฟารีน 100% เปรียบเทียบเหมือนกับการที่คุณสามารถเพิ่มสมาชิกได้ 1 คน ก็จะเท่ากับท่านได้เปิดสาขา กิฟฟารีน ของตัวท่านเองได้อีก 1 สาขา ซึ่งสาขานั้นๆ ก็จะสามารถขยายสาขาเพิ่มให้ท่านอีกด้วย จะเป็น 10 เป็น 100 เป็น 1,000 ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจ และความต้องการทางธุรกิจของสมาชิก กิฟฟารีน ต่อให้วันไหนท่านไม่ได้ขยายงานหรือขายสินค้า แต่ทีมงานของท่านก็ยังทำงานอยู่ ท่านก็ยังคงจะมีรายได้จากสาขาที่ท่านเป็นเจ้าของเฟรนไชด์ตลอดไป

2. กิฟฟารีน มอบประกันชีวิตคุ้มครองให้กับสมาชิก เริ่มตั้งแต่ วงเงิน 120,000 – 1,000,000 บาท รายละเอียดตามที่บริษัท กิฟฟารีน กำหนด

3. สำหรับนักธุรกิจที่กังวลเรื่องการที่ต้องรักษายอดหายห่วงได้ เนื่องจากทุกๆตำแหน่งของ กิฟฟารีน ขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่มีการปรับลดตำแหน่งถึงแม้ว่ายอดคุณจะเป็น 0 ก็ตาม
อ่านต่อ..
สมัครกิฟฟารีน
สมัครกิฟฟารีน

ธุรกิจกิฟฟารีน

ธุรกิจส่วนตัวที่น่าลงทุน

กิฟฟารีนน่าลงทุนอย่างไรธุรกิจที่ได้รับเงินปันผลกลับคืนเป็นจำนวนสูงสุดถึง 45-50%

แนะนำการสร้างรายได้จากกิฟฟารีน

แนะนำการสร้างรายได้บริการให้คำปรึกษาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกิฟฟารีน

วิธีสั่งซื้อผลิตผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน

วิธีสั่งซื้อผลิตผลิตภัณฑ์ สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ศูนย์กิฟฟารีนทั่วประเทศ

Gifwinner Facebook