กิฟฟารีน กับโครงการสร้างรายได้แบบมืออาชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2558
พบกับคอร์สการสร้างยอดธุรกิจ พิสูจน์แล้วด้วยผลการตอบรับจากผู้เข้าอบรม ว่าทำง่ายได้จริง
• สิ่งที่ท่านจะได้รับจาการเข้าอบรม
• รู้ความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย
• รู้วิธีการตั้งเป้าหมาย
• รู้วิธีการตามสมาชิกที่พักการทำงานให้กลับมาขยายงานต่อ
• สามารถเพิ่มยอดธุรกิจได้เป็นเท่าตัว ติดตามผู้บริโภคได้ดี และมีโกลด์สตาร์ที่ทำงานเป็น
• สามารถเปิดใจกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายทั้งที่เป็นผู้ประกอบการ เพื่อนร่วมงานและคนในสังคมที่ท่านรู้จัก
• ทำให้ประสบความสำเร็จธุรกิจ กิฟฟารีน เร็วขึ้น

รายละเอียดของโครงการจัดฝึกอบรม ณ สำนักงานธุรกิจ กิฟฟารีน ระยะเวลา 1 หรือ 2 วันดังนี้ วันที่ 1 : หัวข้อการบรรยาย การวางเป้าหมายและสร้างแรงบันดาลใจ กลุ่มผู้เข้าฟัง : นักธุรกิจทุกท่านที่สนใจไปจนถึงผู้บริหารระดับ DP
วันที่ 2 : หัวข้อการบรรยาย การเพิ่มยอด และการเปิดใจผู้ประกอบการ กลุ่มผู้เข้าฟัง : วันที่ 2-3 สงวนสิทธิ์สำหรับนักธุรกิจระดับ GS-ST เท่านั้น ผู้บริหารระดับ PD ขึ้นไป สามารถเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ ตารางอบรมการทำงานโครงการสร้างรายได้แบบมืออาชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2558

• วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00-17.00 น. สนง.ธุรกิจกิฟฟารีน สาขาอุดรธานี
• วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00-16.00 น. สนง.ธุรกิจกิฟฟารีน สาขาอุบลราชธานี
• วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00-17.00 น. สนง.ธุรกิจกิฟฟารีน สาขาระนอง

วิทยากร : คุณพุฒิพงษ์ เกตุแก้ว – คุณทวีป ทองเขียว ผู้เชียวชาญด้านฝึกอบรมธุรกิจ และบริการ
เข้าร่วมอบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สนง.ธุรกิจกิฟฟารีนสาขาที่ท่านใช้บริการ