กิฟฟารีน สตูล Giffarine Satun
443/2 หมู่ 7 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง สตูล 91000
โทร. 074-731036 , 074-731086
เวลาทำการ เปิดทุกวัน

กิฟฟารีนสตูล
แผนที่กิฟฟารีนสตูล